• INGLIZCHA-RUSCHA-О‘ZBEKCHA RASMLI LUG‘AT
  Jildlar, tanlovlar

  INGLIZCHA-RUSCHA-О‘ZBEKCHA RASMLI LUG‘AT

  Hurmatli dо‘stlar inson bilimini boyitishi barkamol rivojlanishi uchun albatta xorijiy tillarni bilishi zarur. Dunyoning anglash til vositasida bо‘ladi. Mazkur rasmli lug‘at nafaqat maktab litsey kollej о‘quvchilari yoki talabalar uchun balki rus va ingliz tillarini о‘rganishni niyat qilgan barcha kitobxonlar uchun…

 • О‘zbek tili frazeologik lug‘ati
  Jildlar, tanlovlar

  О‘zbek tili frazeologik lug‘ati

  Tilning antroposentrik tal­qinida mental ong, tafakkur, idrok, madaniy mu­nosabatlar muhim o‘rin tu­tadi. Frazeologizmlar ko‘chma ma’noga asoslangan lug‘aviy birliklar bo‘lib, frazeologik ma’no asrlar davomida til egasining lisoniy ongi, idrokiga bog‘liq ravishda shakllanib, sayqallanib boradi. Frazeologizmlar milliy tilning barcha ijtimoiy funksiyalarini, milliy…

 • O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli lug‘ati
  Jildlar, tanlovlar

  O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli lug‘ati

  O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli lug‘ati. II jild / G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. Mazkur lug‘atda ilk marta ona tilimizning boyligi hisoblangan leksik sinonimlarning keng qamrovli leksikografik talqini amalga oshirildi. Lug‘atdan leksik sinonimlarning leksikografik izohlari, sinonimik qatordagi so‘zlarning…

 • O‘zbek tilining izohli lug‘ati
  Jildlar, tanlovlar

  O‘zbek tilining izohli lug‘ati

  Ushbu ko‘p jildli “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” uning lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosida tayyorlangan dastlabki nashri hisoblanadi. Lug‘at hozirgi o‘zbek adabiy tilida keng isteʼmolda bo‘lgan 80 mingdan ortiq so‘z va so‘z birikmalarini, fan, texnika, sanʼat va madaniyat sohalariga oid terminlarni,…