INGLIZCHA-RUSCHA-О‘ZBEKCHA RASMLI LUG‘AT
Jildlar, tanlovlar

INGLIZCHA-RUSCHA-О‘ZBEKCHA RASMLI LUG‘AT

Hurmatli dо‘stlar inson bilimini boyitishi barkamol rivojlanishi uchun albatta xorijiy tillarni bilishi zarur. Dunyoning anglash til vositasida bо‘ladi. Mazkur rasmli lug‘at nafaqat maktab litsey kollej о‘quvchilari yoki talabalar uchun balki rus va ingliz tillarini о‘rganishni niyat qilgan barcha kitobxonlar uchun mо‘ljallangan. Shu boisdan ham lug‘at internet materiallari chet ellik kо‘plab mashhur mualliflar asarlaridagi g‘oyalardan foydalanib tuzildi va milliy urf odat hamda an’analarimizga moslashtirildi.