Og‘abiy
Badiiy adabiyotlar

Og‘abiy

Kengisboy KARIMOV «Og‘abiy dо‘stlik tuhfasi»

«Og‘abiy» roman-diologiyasi ikki kitobdan iborat. Birinchi kitob «Kо‘ch», ikkinchi kitob «Ota-yurt» deb nomlanadi.

«Kо‘ch» romanida Erejebning otasi Kulgi biy yо‘lboshchiliklarida katta bir kо‘chning Qizilqum sahrolari bо‘ylab Buxorodagi Chimboyga kо‘chish azoblari va shodliklari, qayg‘uli voqealari va qiziqarli sarguzashtlari qahramonlarning sevgi va hijron iztiroblari, shu bilan birgalikda qoraqalpoq xalqining milliy qadriyatlari, urf- odatlari, chо‘l tabiatining gо‘zal va betakror manzaralari, о‘simlik va hayvonot dunyosi rang-barang badiiy bо‘yoqlar orqali tasvirlanadi.