Farosat ilmi
Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va uslubiy adabiyotlar

Farosat ilmi

Mansur Bekmurodov – Farosat ilmi. О‘quv qо‘llanma.

Farosat ilmi fanining maqsad va vazifalari davlat, jamiyat hamda inson uchunligini muvaffaqiyatli boshqarish, turli muammoviy vaziyatlarda ular va tegishli tashkilot manfaatlariga mos va yuqori instansiyadagi rahbarlarning talablari darajasidagi malakasini shakllantirishdan iborat.

Farosati rivojlangan rahbar jamoadagi katta obrо‘si va turli muammoviy vaziyatlarda eng oqilona qarorlar qabul qila olishi bilan boshqalardan ajralib turadi.