hikmatlar
Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va uslubiy adabiyotlar

hikmatlar

Konfusiy hikmatlari, pand-nasihatlari nafaqat Xitoyda, balki butun dunyoda e’zozlanib keladi. Ular о‘zining oddiyligi, hayotiyligi, samimiyligi bilan e’tiborni tortadi. Hikmatlar falsafiy ruhda bо‘lib, insonni о‘ylashga, fikrlashga va о‘ylarining ortidan yetishga chog‘laydi. Zero, Konfusiy sо‘zining о‘zi «falsafa о‘qituvchisi» degan ma’noni anglatadi.