Alvido, Gulsari!
Badiiy adabiyotlar

Alvido, Gulsari!

Chingiz Aytmatovning “Alvido, Gulsari!” va “Sarvqomat dilbarim” qissalari odamoxunlik, insonparvarlik, mehr-muruvvatlilik yoinki sado­qat timsoli bo‘lib aks etadi. “Sarvqomat dilbarim” asarida yozuvchi qah­ramonning turg‘unlik yillarini yashay olmay Asalga xiyonat qi­lib hamda farzandi Samadni tashlab ketib, oradan vaqt o‘tib qaytib kel­ganida esa hech narsa ilgarigi kabi emasligini ko‘rgan Ilyos haqida hikoya qiladi.