Utashan
Badiiy adabiyotlar

Utashan

Shoyim Bо‘tayev – Utashan. Yettinchi tong.

Yaqin о‘tmishdagi hayotga xalqimizning asrlar davomida amal qilib kelgan qadriyatlari, insoniy tiynatlari orqali yuksak badiiyat kо‘zgusi tutgan mazkur asar mutolaasi orqali Siz о‘zingizni inkishof etish yо‘lidan borasiz. Qolaversa, dunyo adabiyotining eng ilg‘or tajribalariga suyangan holda, har qanday adabiy tajribalar milliy zaminda tomir yoysagina yashashga haqli ekanini yozuvchi isbotlay olganiga kitobxon sifatida amin bо‘lasiz.