Bolalar uchun hayvonot olami qushlar haqida
Bolalar adabiyoti

Bolalar uchun hayvonot olami qushlar haqida

馃摎Mazkur kitobda Sayyoramizdagi qushlarning sizga ma始lum va ma始lum bo驶lmagan turlari haqida batafsil ma始lumotlar olasiz.

馃摉Xuddi shuningdek Bugungi kungacha fanga ma始lum bo驶lgan bir necha yuzlab balki minglab qushlarning turlari kamayib, ayrim turlari butunlay yo驶qolib bormoqda. Rejasiz ovlash, ularning yashash joylari buzilishi, tabiiy omillar, va o驶rmon xo驶jaligining qisqarishi sababli sayyoramizdagi qushlarning soni kamayib ba始zi turlari esa butunlay yo驶qolib borayotgani fakt.