UH TORTGAN MAJNUN
Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va uslubiy adabiyotlar

UH TORTGAN MAJNUN

Murtazo Qarshiboy. «UH TORTGAN MAJNUN»

Ushbu kitobdan muallifning adabiy-filologik maqolalari, turli mavzudagi esse va badialari, shuningdek, nasrdagi ilk mashqlari – hikoyalari о‘rin olgan.

Tо‘plam filolog mutaxassis bо‘lishni istagan yoshlar, bilim-ma’rifat va kitobning qadriga yetadigan insonlar uchun mо‘ljallangan.