Sirli xilqat
Badiiy adabiyotlar

Sirli xilqat

Chexov hikoyalarida ma’rifatli rus ziyolilari bilan birga ruhiy qashshoq, tafakkuri, tuyg‘ulari, qarashlari qolipga tushgan kishilarning qiyofasi juda ustalik bilan chiziladi.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
“Chexovona lirizm ortida hayotning shunaqangi tasqara nuqsi borki… ” deydi yosh adabiyot- shunoslardan biri.

Ushbu hajman qisqa hikoyalarni mutolaa qilsangiz yozuvchining xarakter yaratishdagi mahoratiga qoyil qolasiz.
Butun dunyoda hozirgi kunda ham eng ko‘p o‘qilayotgan ushbu asarlar sizga manzur bo‘ladi degan umiddamiz.