О‘zbekistonda islom ta’lim tizimi
Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va uslubiy adabiyotlar

О‘zbekistonda islom ta’lim tizimi

Ushbu risolada o‘z davrida universitet vazifasini bajargan Movarounnahr “oliy madrasa”lar tizimining paydo bo‘lish va rivojlanish tarixi, ta’lim bosqichlari, o‘qitilgan fanlar va darsliklar, talaba va mudarrislar uchun yaratilgan sharoitlar, mustabid tuzum va ateistik siyosat tazyiqiga qaramay, XX asrda Mir Arab, Baroqxon madrasalari va Toshkent islom institutida ko‘p asrlik ta’lim an’analari uzluksiz davom etgani hamda dunyoga mashhur ulamolar yetishib chiqqani haqidagi ma’lumotlar berilgan.