О‘N IKKI OY SHAROFATI
Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va uslubiy adabiyotlar

О‘N IKKI OY SHAROFATI

О‘N IKKI OY SHAROFATI (Xos ibodatlar)

“Sizdan (ey, Muhammad!) hilollar (yangi oylar) haqida sо‘raydilar. “Ular odamlarga (yil hisobi) va haj uchun vaqt о‘lchovlaridir” – deb ayting …” (“Baqara” surasi, 189-oyat).

Alloh taolo har bir lahza, soat, kun va oylarni о‘ziga xos fazilatlar bilan ziynatlab, ularning har biriga muayyan bir vazifalar yukladi. U zot Ashuro, Qadr va Juma kunlarini azizu mukarram qildi. Shuningdek, о‘n ikki oy ichidan muborak, fazli ulug‘ tо‘rt oyni harom, ya’ni urush taqiqlangan oylar sarasiga kiritdi. Mazkur kitobda muqaddas oylarning fazilati va ularda о‘qiladigan taroveh namozlari, xos ibodatlar, nafl rо‘za va zikrlar haqida hikoya qilingan.