Badiiy adabiyotlar

«Lison ut-tayr». Alisher Navoiy

Alisher Navoiyning Fariduddin Attorning “Mantiq ut-tayr” asariga javoban yozgan ushbu asari keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan bo‘lib, unda shoirning falsafiy dunyoqarashi badiiy lavhalarda keng tasvirlangan, doston zamondosh yoshlarimizning ma’naviy va hissiy kamolotlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, degan umiddamiz.

12000 uzs.