Девону луғоту-т-турк
Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va uslubiy adabiyotlar

Девону луғоту-т-турк

Девону луғоту-т-турк

Ушбу мақолада Маҳмуд Қошғарийнинг «Девону луғат-ит турк» асарининг номоддий маданий меросимизни асрашдаги ўрни, ҳамда туркий халқларнинг илк ўрта асрлардаги урф-одат ва анъаналари, мақолларининг намуналари баён қилинган.