Azim Suyun - Tanlangan asarlar. 4-jild.
Badiiy adabiyotlar

Azim Suyun – Tanlangan asarlar. 4-jild.

Azim Suyun. Tanlangan asarlar. «Tugʻdona». Sheʼrlar.

Azim Suyun ijodiyotidagi Vatanni sevish, ayolga muhabbat va ularni emin-erkin yonib kuylash — shoir ilhomining ikki qanoti. Bu qanotlar parvozining barcha savlati-saltanati, birinchidan, el-yurtga boʻlgan sodiqlikda koʻrinsa, ikkinchidan, ayol goʻzalligiga boʻlgan ishq sheʼriyatida koʻzga tashlanadi. Ishq-muhabbat mavzusi Azim Suyun ijodiyotida shirali sheva, oʻtli zavqlanish, avjli toʻlqinlanish bilan tasvirlanadi.