XONOYIM PARI
Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va uslubiy adabiyotlar

XONOYIM PARI

Mazkur kitob baxshichilik va dostonchilik san’atini rivojlantirish, uning о‘zbek madaniyati va san’atidagi о‘rni hamda ahamiyatini yanada oshirish, shuningdek, yosh avlodni mardlik, halollik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ona yurtga va ajdodlar merosiga yuksak sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim omil bо‘lib xizmat qiladi.