Badiiy adabiyotlar

Said Ahmad. “UFQ”

Ushbu trilogiya XX asr millat hayotining o‘n yillik davri – ikkinchi jahon urushi, va urushdan keyingi yillar voqealarini o‘z ichiga oladi.

O‘sha yillarda xalq boshiga tushgan musibatlar, odamlar ko‘ksidagi armonlar, shu munosabatlarni yengishga qodir mislsiz matonat va shijoatlar zo‘r mahorat bilan aks ettirilgan.