Temur Malik
Badiiy adabiyotlar

Temur Malik

О‘zbekiston xalq yozuvchisi Mirmuhsinning «Temur Malik» romani о‘tmishdagi xalq ozodlik harakatiga bag‘ishlangan. Vatan, xalq erki, ozodligi yо‘lidagi jasorati, mardligi bilan allaqachon mangulik ramziga aylanib ulgurgan. Jahon sahnasida о‘z о‘rniga etgan bо‘lgan buyuk bobokalonimizning о‘z davrida davlat boshqaruvidagi yuritgan odilona siyosati bugungi kundagi rahbarlar uchun ham hech shubhasiz bebaho boylik.