• Alisher Navoiy
    Yangiliklar

    Adabiyot gulshani

    Vahki ishqing zohir etsam, vahm erur o‘lmak manga, Gar nihon tutsam dag‘i jon xavfidur beshak manga...