Somon yo‘li
Badiiy adabiyotlar

Somon yo‘li

«Oq kema», «Bo‘tako‘z» hamda «Somon yo‘li» kabi mash­hur qissalardan iborat ushbu kitob Chingiz Aytmatov ijodining eng sermahsul davridan dalolatdir.
Har uchala asar jonli tasvir va hikoyachilik jihatidan o‘quvchi diqqatini butkul o‘ziga tortadi.