Ҳ.ХУДОЙБЕРДИЕВА – САЙЛАНМА III
Badiiy adabiyotlar

Ҳ.ХУДОЙБЕРДИЕВА – САЙЛАНМА III

✍️ Сен сўрама, мен ҳам айтмайин
Курагимнинг синганини қарс.
Шовқин солма, мен уйготмайин,
Юрагимда ётар бир йўлбарс.

Баланд бир ўт ёнган ичимни
Мен совутиб яшашим керак.
Ўз-ўзимга сарфлаб кучимни,
Мен овутиб яшашим керак. …