Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va uslubiy adabiyotlar

«DEVONI LUG‘ATI TURK». Mahmud Koshg‘ariy

Ushbu asar turkiy xalqlar tarixidagi dialektologik, izohli, etnografik, tarixiy-etimologik lug‘atlarning barcha unsurlarini qamrab oluvchi dastlabki universal lug‘at bo‘lib, o‘z muallifini dunyoga ulug‘ adabiyotchi, tarixchi, geograf va boshqa ko‘p fanlardan yaxshi xabardor bo‘lgan yirik fan arbobi, qomusiy olim sifatida tanitgan.

Bu asarda olim turkiy qabila va urug‘lar tillaridagi so‘zlar ma’nosini arab tilida izohlab beradi.

55000 UZS.