АМИР ТЕМУР ЧЕТ ЭЛЛИКЛАР НИГОҲИ-ДА
Ilmiy

«AMIR TEMUR ChET ELLIKLAR NIGOHI-DA». O‘zbek tilida

Buyuk bobomiz, davlat arbobi va mohir sarkarda, ilm va ma’naviyat homiysi bo‘lgan Sohibqiron Amir Temur haqi-da jahon olimlari, yozuvchilari tomonidan juda ko‘p asar-lar, maqolalar bitilgan.Ushbu kitobga xorijiy adiblar-ning ana shunday izlanishlari samaralari kiritilgan.

81250 UZS.