Факт

Кўзи ожиз одамлар кулиш қандай бўлишини кўрмаган бўлсаларда табиий инстинкт ёрдамида бошқалардек табассум қиладилар