АДАБИЁТ РУҲИЯТ АЛИФБОСИДИР

   Инсон руҳиятини англаш мушкул, машаққатли. Бадиий адабиёт инсон қалбини, руҳиятни тушунишсари йўл очади...

   Ушбу китобга адабиётшунос, мунаққид Баҳодир Каримнинг насрий ва шеърий асарлар таҳлили, адабий танқидчилик ва устоз адабиётшунос олимлар ҳамда адабиётшунослик методлари тўғрисидаёзган мақолалари жамланган. Мақолаларда бадиий ижоднинг кўпгина назарий масалалари дунё адабиётшунослиги мезонлари асосидаталқин қилинган. Мазкур китобни муаллиф беш фаслдан иборат қилиб ёритган. Бунда Наср ҳақида, Назм ҳақида, Метод ҳақида, Танқид ҳақида, Устозлар ва уларнинг адабиётга қўшган ҳиссаси ҳақидабатафсил тўхталиб ўтади.

   Китоб филолог мутахассислар, адабиёт муаллимлари ҳамда бадиий ижодга қизиқадиган адабиёт муҳибларига мўлжалланган.

 

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги тизимидаги

Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи

матбуот хизмати