5 Обзор(s) | Добавить отзыв

 

Қадрли китобхон, Сиз ўқишга чоғланаётган мазкур китоб дўстликка хиёнат, муҳаббатга садоқат, яъни неки эксанг шуни ўрасан, деган эзгу тушунча ҳақида ҳикоя қилади.

ТаниқлиёзувчиИлҳомЗойирўзсўзиваўзовозигаэгаёзувчи. Ушбу китобҳам Сиз мутолаамуҳибларигаажойибсовғабўлишигаишонамиз.